Velkommen til Key Of Life

Key of life beskæftiger sig med grundlæggende forståelse af kosmisk mekanik igennem felt teorien (feltmekanikken), samt den fundamentale metafysik der bygger på en analogi af himmellegemernes cyklusser, og det hav af mistolkninger, koncepter, myter, mystik og religioner den har ført med sig op gennem historien.


Der kan ikke herske tvivl om at, der for flere tusinde år siden fandtes kulturer her på jorden som var det moderne menneske mentalt overlegne, og allerede på det tidspunt havde udviklet en uigennemtrængelig teori for kosmisk mekanik. Men i takt med at imperialismen og koloniseringerne fandt sted, blev disse kultureres forståelse af universet og metafysikken ført til vesten, hvor den er blevet mistolket, dogmatiseret og lemlæstet til ukendelighed, hvilket har ført til skabelsen af religionerne og et hav af myter og koncepter.


Efterhånden som vores teknologiske evner har udviklet sig, så er vores mentale evner gået i den stik modsatte retning. Det har resulteret i at vi nu befinder os i en situation, hvor vi har mistet forbindelsen til vores sande identitet, samt det fundament som et sundt tankesæt skal bygges på.


Filosofien bag Key of life er at skabe et nyt udgangspunkt for logisk tænkning og udvikling af teorier, der skal gøre op med religioner, forældede dogmatiske systemer, videnskabelige dogmer og andre blindgyder, som forhindrer ægte retroduktiv logisk tænkning.


Hvorfor skal hver ny generation af studerende starte forfra med at kæmpe sig igennem de samme gamle filosoffer, tolkninger og systemer, før de overhovedet når til et punkt hvor de reelt er i stand til at tænke fremad på egen hånd?